Bert Schoofs overleden

Bert Schoofs overleden.

Zondagmorgen 13 december is Bert Schoofs op 95 jarige leeftijd overleden.

Bert was een gezellige gemeenschapsmens die altijd actief was binnen het verenigingsleven.

Hij was jaren voorzitter van onze biljartbond en hij kon ook heel goed biljarten. Samen met zijn twee broers hadden zij een heel goed driebandenteam.

Daarnaast was er ook plaats voor gezelligheid, hij genoot van zijn borreltje en rookte een flinke sigaar op zijn tijd.

Wij verliezen in Bert een goed bestuurder en een fijne biljarter.

Ondanks zijn hoge leeftijd was hij nog regelmatig aanwezig als erelid bij de jaarvergaderingen van de BKRB.

Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en familie heel veel sterkte.

Namens bestuur en leden van de BKRB.

Martien van der Wijst, voorzitter.