Bericht van het bestuur

Biljartvrienden van de BKRB.

Na een jaar van veel zorgen, eenzaamheid en beperkingen gloort er nu toch licht aan het einde van de tunnel.

Iedereen is het thuiszitten en de mindere contacten helemaal beu en hopelijk kan er de komende tijd weer  veel meer door het succes van de vaccinaties en de mooie zomer die nog voor ons ligt.

Onze biljartbond heeft ook een aantal leden verloren en wij leven heel erg mee met de getroffen partners en families, heel veel sterkte de komende tijd .

Ook van harte beterschap voor diegenen die getroffen zijn door het virus.

Het bestuur van de BKRB heeft op woensdag voor hemelvaart weer voor het eerst sinds lange tijd vergaderd, een paar leden hebben corona gehad, gelukkig was iedereen weer gezond en het voelde heerlijk om elkaar weer eens te horen.

Iedereen hoopte dat er in de nabije toekomst weer op een veilige manier kan worden gebiljart door onze bijna 600 leden.

Uiteraard hebben wij ook nog een paar wijze besluiten genomen over de afsluiting van het seizoen 2020 – 2021 en de start en vervolg seizoen 2021 – 2022.

 • Het seizoen 2020 – 2021 wordt afgesloten en de resultaten van de gespeelde wedstrijden worden op ‘’nul’’ gezet.  De indeling en moyennes per speler worden zoveel als mogelijk gebruikt voor de nieuwe indeling van het komende seizoen.
 • Voor het nieuwe seizoen 2021 – 2022 wordt door Peter van Lieshout een uitgebreide brief gestuurd naar alle secretarissen van onze verenigingen met volgende vragen. ( ingevuld retour voor 19 juni 2021)
  • Welke teams met namen van spelers gaan deelnemen aan de nieuwe competities. ( ook nieuwe leden vermelden die nog wel het ledenaanmeldingsformulier via de website dienen in te vullen )
  • Van welke lokaliteiten gaat men gebruik maken.
  • Het bestuur is van mening dat er tolerant met deze aanvragen moet worden omgegaan en doelstelling is om zoveel mogelijke leden te laten biljarten.
  • Evenals het afgelopen seizoen vragen wij aan de leden wederom een gereduceerde  contributie van 10,00 euro per lid.
 • Nadat alle aanmeldingen binnen zijn gaan Peter, Toine en Cor aan de slag en proberen samen met de verenigingen een passende competitie in elkaar te zetten.
 • Verder hebben wij afgesproken dat er een “geminimaliseerde” jaarvergadering wordt gehouden op donderdag 26 augustus na de middag vanaf 13.30 uur bij de Smis te Duizel. Volgens de statuten zijn wij dit verplicht en wij gaan ons houden aan de dan geldende regels.
 • Bestuursadviseur Hans en notuliste Marijke hebben toegezegd dat men het komend seizoen nog doorgaat  in deze functie. Binnen het bestuur zijn Andre en Toine aftredend en herkiesbaar. Dit neemt niet weg dat wij dringend op zoek zijn naar nieuwe enthousiaste bestuurders met computer ervaring voor de toekomst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze bestuursleden.
 • Ook heeft het bestuur besloten, evenals het afgelopen seizoen, geen geldelijke bijdrage te vragen aan onze sponsoren. Het mag wel maar het hoeft niet.
 • In de uit te geven boekjes van mei en augustus en op de site worden nog nadere mededelingen gedaan hoe we verder gaan de komende periode..

Hopelijk gaan we een fijne zomer, een goed, gezellig en gezond biljartseizoen tegemoet.

Dat hebben we wel verdiend.

Groet ook namens het bestuur.

Martien van der Wijst.

Mei 2021.