Jaarvergadering 25 augustus 2022

Op donderdag 25 augustus is er weer een jaarvergadering van de BKRB in de Smis te Duizel aanvang 13.30 uur.

Er is dit keer geen beperking voor leden die hierbij aanwezig willen zijn.

Heeft u vragen voor de rondvraag, dan van tevoren schriftelijk indienen bij

secretaris@bkrb.eu (voorlopig waargenomen door Cor Kox en Toine van Kessel).

De notulen van de jaarvergadering van vorig jaar kun je hier teruglezen: Notulen 2021

De agenda van de jaarvergadering kun je hier inzien: Agenda_jaarvergadering_BKRB_2022

Op de jaarvergadering zullen ook de prijzen voor de afgelopen competitie worden uitgereikt.

Zie hier een overzicht van de prijzen in 2022: Overzicht_prijzen

Zoals vorig jaar al aangekondigd, gaat dit niet meer contant, vanwege het feit dat de RABO bank geen contant geld meer uitgeeft in vooraf bestelde bankbiljetten. Vanaf dit jaar gaat het dus digitaal. Bij de jaarvergadering komt een lijst te liggen met verenigingen die een prijs hebben gewonnen. Hier moet dan een bankrekening nummer worden ingevuld met de bijbehorende naam van de rekeninghouder.

De prijs zal dan kort daarna worden overgemaakt op dat rekeningnummer.

Het prijzengeld voor de winnaars is wel gehalveerd ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is eenmalig omdat we afgelopen jaar ook maar een halve competitie hebben gespeeld en omdat de inkomsten bij de Bond ook meer dan gehalveerd waren. Dit vanwege de eenmalige reductie van de Bondsbijdragen en het wegvallen van de sponsor inkomsten.

Volgend jaar hopen we op het normale prijsniveau te zitten.

Namens het bestuur van de BKRB

Toine van Kessel

.