Jaarvergadering 26 augustus 2021

Geachte secretarissen,

Betreft de Jaarvergadering van 26 augustus 2021.

Gezien de RIVM voorschriften kunnen we maximaal met 60 personen vergaderen.

Dit houdt in dat we maar 1 persoon per vereniging kunnen ontvangen in de Smis te Duizel aanvang 13.30 uur.

Hier wordt streng op  toegezien.

Heeft u vragen voor de rondvraag, dan van tevoren schriftelijk indienen bij de secretaris.

Peter van Lieshout
secretaris@bkrb.eu