Nieuwe puntentelling Driebanden BKRB vanaf seizoen 2023/2024

Nieuwe puntentelling Driebanden BKRB  

In december 2022 heeft er een enquête plaatsgevonden onder de teamleiders van de driebanden teams.

Aanleiding voor aanpassing puntentelling bij Driebanden

Het grote voordeel van het decimaal stelsel is dat iemand die wel goed gebiljart heeft, maar net verliest, toch gewaardeerd wordt voor zijn spel.

Regels voor het puntentelling systeem Driebanden

  1. Het decimaal stelsel afgerond naar beneden (waarbij geen max is gesteld) wordt toegepast.
  2. Er worden 40 beurten gebiljart.
  3. Er zijn geen bonuspunten voor de winnaar in elke partij of teamwinnaar.

In totaal hebben 22 van de 26 teamleiders gereageerd op het nieuwe puntentelling systeem voor driebanden, wat dus resulteert in een response van 85%.

Eindresultaat enquête puntentelling Driebanden
Voor nieuwe puntentelling14
Tegen nieuwe puntentelling8

M.a.w. het nieuwe puntentelling systeem is aangenomen. We gaan dit invoeren voor het biljartseizoen 2023-2024. Tijdens de jaarvergadering zullen we het e.e.a. nog toelichten.

Tabel ‘Berekening puntentelling decimaal systeem Driebanden’  Voorbeeld is deel van de tabel.