Privacy

Nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regelgeving vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Het belangrijkste verschil is dat de AVG een zogenaamde “inspanningsverplichting” kent. Dit betekent dat elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt verplicht is vast te leggen welke gegevens ze vastleggen, voor welk doel, op welke wijze etc. en daarbij ook vastleggen hoe derden met deze gegevens om moeten gaan.

De BKRB is al maanden bezig om onze organisatie AVG bestendig maken in lijn met deze wetgeving en daarbij ook de verenigingen en leden te informeren over de te nemen stappen, rechten en plichten. Toine van Kessel is benoemd tot AVG functionaris voor de BKRB. Bij vragen en/of opmerkingen kun je met hem contact opnemen.

Het is de bedoeling om tijdens de jaarvergadering aan onze leden uit te leggen wat er precies is gedaan en welke regels en verplichtingen wij hiermee gaan invoeren. De eerste versie van dit document is hieronder bijgevoegd. Na de jaarvergadering is het de bedoeling om dit document onderdeel te maken van het Huishoudelijk Reglement. Om het document op te slaan of te printen klik hier.

BKRB_AVG_HR_versie-2