Wijziging Wedstrijd Reglement ivm klasse indeling

Het Wedstrijd Reglement heeft wijziging ondergaan in verband met de vorig jaar tijdens de jaarvergadering besproken aanpassing voor wat betreft de klasse indeling. Deze gebeurt nu op basis van team Moyenne van het voorgaande seizoen. Klik hier.
Deze wijziging zal worden besproken tijdens de jaarvergadering.