Wijziging Huishoudelijk Reglement ivm privacy

Het Huishoudelijk Reglement heeft een extra bijlage gekregen waarin de regels voor de privacy van alle leden staat beschreven. Ook zijn de bestuursleden aangepast.
Deze wijziging zal worden besproken tijdens de jaarvergadering.